HYBRID MANUFACTURE

Frederique Constant Hybrid Manufacture

HYBRID MANUFACTURE


Hybrid Manufacture

INNOWACJE @ FREDERIQUE CONSTANT

Innowacje to jedna z naszych głównych wartości marki, które od roku 1988 marka Frederique Constant nieustannie wprowadza.

 

Zainwestowaliśmy wiele naszych sił, aby zaoferować kreatywność oraz wyjątkowe cechy naszych zegarków. Każdego roku Frederique Constant dodaje nowości do swojej głównej kolekcji, ten rok nie będzie wyjątkiem. Zaprojektowany zgodnie z zasadami klasycznego zegarmistrzostwa, unowocześniony nowatorskimi technikami XXI wieku, nowa Manufaktura "Hybrid" Frederique Costant łączy szwajcarskie zegarki mechaniczne z funkcją Smartwatch.

"Byliśmy pierwszym szwajcarskim producentem zegarków, który wprowadził Horological Smart Watch w 2015 roku. Teraz jako pierwsi połączyliśmy funkcje Mechanicznego Kalibru z funkcją Smartwatch."

 

PETER STAS,
PREZYDENT MARKI FREDERIQUE CONSTANT

 

 

REWOLUCJA W SZWAJCARSKIEJ BRANŻY ZEGARKÓW

Frederique Constant łączy trzy unikalne technologie w szwajcarskim zegarmistrzostwie.
Stąd wzięła się wersja 3.0 Frederique Constant Hybrid Manufacture:

1. MANUFACTURA          2. FUNKCJE SMARTWATCH          3. FUNKCJE ANALIZY PRACY KALIBRU MECHANICZNEGO

 

MANUFAKTURA

Manufaktura

 

Manufaktura "Hybrid" kaliber FC-750

Manufaktura Hybrid kaliber FC-750

Dzięki zintegrowaniu dwóch technologii w unikalnym kalibrze wyzwaniem technologicznym było usunięcie negatywnych efektów magnetycznych między częściami mechanicznymi i elektronicznymi. Nasi wysoko wykwalifikowani projektanci i zegarmistrzowie opracowali i opatentowali unikalny, antymagnetyczny futerał osłonę.

 

FUNKCJE SMARTWATCH

Zegarek Frederique Constant z funkcją Smartwatch

Połączenie zegarka i aplikacji hybrydowej odbywa się za pomocą przycisku znajdującego się po lewej stronie obudowy zegarka z technologią Bluetooth. Funkcje SmartWatch są widoczne na zegarku przy godzinie 12, a także w aplikacji "Hybrid".

.

 

FUNKCJE ANALIZY PRACY KALIBRU

Wewnątrz kalibru zintegrowaliśmy naszą autorską funkcję Calibre Analytics, jest to algorytm do pomiaru szybkości, amplitudy i błędów rytmu. Wyniki są przekazywane do aplikacji "Hybrid" przez Bluetooth i mogą być widoczne w postaci wykresu w czasie.

 

Raz dziennie o 4.00 ranozegarek automatycznie analizuje stan ruchumechanicznego. Wewnątrz kalibru analizujemy oscylacje ruchu za pomocą wyrafinowanego algorytmu. Sprawdzane są 3 działania: częstotliwość, amplituda i błąd rytmu. Po analizie, u dołu ekranuwyświetlane jest podsumowanie. Jeżeliwidzimy kolor zielony wtedy wszystko jest dobrze, jeżeli natomiast widzimy kolor czerwony, to należy sprawdzić zegarek.