HYBRID MANUFACTURE

frederique constant

HYBRID MANUFACTURE


INNOWACJE @ FREDERIQUE CONSTANT

Innowacje to jedna z naszych głównych wartości
marki, które od roku 1988 marka Frederique
Constant nieustannie wprowadza.
Zainwestowaliśmy wiele naszych sił aby
zaoferować kreatywność oraz wyjątkowe cenych
naszych zegarków. Każdego roku Frederique
Constant dodaje nowości do swojej głównej
kolekcji, ten rok nie będzie wyjątkiem.
Zaprojektowany zgodnie z zasadami klasycznego
zegarmistrzostwa, unowocześniony nowatorskimi
technikami XXI wieku, nowa Manufaktura "Hybrid"
Frederique Costant łączy szwajcarskie zegarki
mechaniczne z funkcją Smartwatch.

"Byliśmy pierwszym szwajcarskim producentem
zegarków, który wprowadził Horological Smart
Watch w 2015 roku. Teraz jako pierwsi połączyliśmy
funkcje Mechanicznego Kalibru z funkcją Smartwatch."

PETER STAS,
PREZYDENT MARKI FREDERIQUE CONSTANT

REWOLUCJA W SZWAJCARSKIEJ BRANŻY ZEGARKÓW

Frederique Constant łączy trzy unikalne technologie w szwajcarskim zegarmistrzostwie.
Stąd wzieła się wersja 3.0 Frederique Constant Hybrid Manufacture:

1. MANUFACTURA          2.FUNKCJE SMARTWATCH          3.FUNKCJE ANALIZY PRACY KALIBRU MECHANICZNEGO


MANUFAKTURA

Manufaktura "Hybrid" kaliber FC-750

Dzięki zintegrowaniu dwóch technologii w unikalnym kalibrze, wyzwaniem technologicznym było usunięcie negatywnych efektów  magnetycznych między częściami mechanicznymi i elektronicznymi. Nasi wysoko wykwalifikowani projektanci i zegarmistrzowie opracowali i opatentowali unikalą, anty-magnetyczny futerał osłonę.


FUNKCJE SMARTWATCH

Połączenie zegarka i aplikacji hybrydowej odbywa się za pomocą przycisku znajdującego się po lewej
stronie obudowy zegarka z technologią Bluetooth. Funkcje SmartWatch są widoczne na zegarku przy
godzinie 12, a także w aplikacji "Hybrid"

.


FUNKCJE ANALIZY PRACY KALIBRU

Wewnątrz kalibru zintegrowaliśmy naszą autorską funkcję Calibre Analytics, jest to algorytm do pomiaru
szybkości, amplitudy i błędów rytmu. Wyniki są przekazywane do aplikacji "Hybrid" przez Bluetooth
i mogą być widoczne w postaci wykresu w czasie.

Raz dziennie o 4.00 ranozegarek automatycznie
analizuje stan ruchumechanicznego. Wewnątrz kalibru analizujemy
oscylacje ruchu za pomocą wyrafinowanego algorytmu. Sprawdzane są 3 działania:
częstotliwość, amplituda i błąd rytmu.
Po analizie, u dołu ekranuwyświetlane jest
podsumowanie. Jeżeliwidzimy kolor zielony wtedy
wszystko jest dobrze, jeżeli natomiast widzimy kolor
czerwony to należy sprawdzić zegarek.