FUNDACJA JEZIORO BAJKAŁ

26. Maj 2020

Oris kontynuuje misję ochrony wody, źródła życia. Zegarek "Jezioro Bajkał" ma przyczynić się do wsparcia projektu ochrony jeziora. Manufaktura Oris współpracując z fundacją Jezioro Bajkał zbiera fundusze na wsparcie „Punktu Nr 1”, projektu ochrony Bajkału, prowadzonego przez Naukowy Instytut Biologii na Uniwersytecie Stanowym w Irkucku.

FUNDACJA JEZIORO BAJKAŁ

GŁĘBSZY PROBLEM

Jezioro Bajkał na Syberii, które według naukowców ma 25 milionów lat, jest niezwykle ważne w światowym ekosystemie. Posiada 20% światowych zasobów słodkiej wody w jeziorach i ponad 50% globalnej wody pitnej. To najgłębsze jezioro świecie 1 642 metrów, do którego dopływa około 300 rzek. Jest domem dla tysięcy gatunków endemicznych roślin i zwierząt. Aktualnie jest zagrożone przez zanieczyszczenia spowodowane przez człowieka, w dużej mierze przez nieostrożny przemysł.

CO TO JEST „PUNKT NR 1”?

„Punkt nr 1” to skrócona nazwa stacji pelagicznej nr 1 znajdującej się na południowej części Bajkału, niedaleko stacji biologicznej Instytutu Biologii Uniwersytetu Stanowego w Irkucku. „Punkt nr 1” to także nazwa długoterminowego projektu monitorowania ekologicznego nad jeziorem Bajkał, rozpoczętego w 1945 r.

KIEDY BYŁ ROZPOCZĘTY I DLACZEGO?

Program monitorowania został zapoczątkowany przez światowej sławy badacza Bajkału, profesora Michaiła Kozhowa w lutym 1945 r. podczas II  Wojny Światowej. Było to na długo przed powszechnym użyciem terminu „monitoring ekologiczny”. Jego celem było obserwowanie unikalnego ekosystemu jeziora oraz zapobieganie  możliwym zagrożeniom dla ekosystemu i reagowanie na nie poprzez pobieranie próbek fitoplanktonu i zooplanktonu. Kolejnym celem było zbadanie ryb z gatunku Omuli w jeziorze i zwiększenie ich populacji. Zebrane dane są rejestrowane w unikalnej i bardzo cennej bazie danych, która jest dostępna dla światowej społeczności naukowej.

JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA JEZIORA I W JAKI SPOSÓB MOGĄ BYĆ UNIKANE?

Istnieje kilka: związki organiczne z dopływów; zanieczyszczenia wód opadowych; antropogeniczny wpływ turystyki, ścieków i lokalnego zanieczyszczenia. Przezwyciężanie tych problemów zaczyna się od edukacji, ale musimy również regulować użytkowanie przyrody i podejmować praktyczne kroki na szczeblu lokalnym.

„JUŻ WIEMY, ŻE TEMPERATURA W JEZIORZE PODNOSIŁA SIĘ W CIĄGU OSTATNICH 70 LAT O JEDEN STOPIEŃ CELCJUSZA, TO ZNACZNY WZROST.”

Najnowsze artykuły

Kategorie

Zegarki.pl polecają